pup met veer of the golden destiny   pup met veer re


KIND EN HOND

 

Hieronder een aantal regels, waar volwassenen op toe kunnen zien.

Wat kinderen WEL en vooral: wat kinderen NIET met een hond mogen doen.

Gedragsregels voor kinderen en hun ouders/verzorgers

Algemeen:een hond beschouwt een kind niet als zijn baas, maar hooguit als een gelijke. Daarom accepteert een hond bepaalde dingen wèl van een volwassene, maar niet van kinderen. Zijn reactie daarop kan zijn dat hij van zich afbijt.

1. Kinderen kunnen niet de verantwoordelijkheid over een hond dragen.
Dat betekent dat kinderen over het algemeen niet zonder volwassene met een hond kunnen gaan wandelen, en niet zonder risico's met een hond alleen kunnen worden gelaten.

2. Kinderen mogen een hond niet storen, terwijl hij eet/drinkt en wanneer hij slaapt.
3. Kinderen mogen de hond alleen commando's geven onder toezicht van een volwassene.

4. Kinderen mogen (in het bijzijn van een volwassene) wèl zoek- en apporteerspelletjes, maar geen trek- of andere machtsspelletjes met de hond doen.

5. Kinderen mogen niet rennen of gillen in nabijheid van een hond. Ook moeten ze hun handen laag houden. Anders kan het zijn dat de hond juist naar hen toekomt en tegen hen opspringt, denkend dat de kinderen willen spelen.

6. Kinderen mogen een aangelijnde hond alleen dan aaien, wanneer ze toestemming hebben gevraagd, éérst aan de volwassene die het kind begeleidt, dán aan de eigenaar/begeleider van de hond en dán aan de hond zelf (in de lessen leren ze hoe dat moet; zie ook hieronder). Ze mogen de hond alleen onder zijn oor kriebelen of aan de zijkanten aaien, richting staart. Een niet-aangelijnde hond mogen ze aaien, wanneer ze eerst toestemming hebben, zoals bij de aangelijnde hond, en dan alleen wanneer de hond uit zichzelf naar het kind toekomt.

7. Een kind dat er geen behoefte aan heeft om een hond te aaien, kan een hond het beste negeren. De hond zal zijn belangstelling voor het kind dan vlug laten varen. Elke reactie op zijn aanwezigheid moedigt de hond alleen maar aan om naar het kind toe te gaan.

Hond en Kind
Voorbereiding voor en tijdens de zwangerschap
  • De meest ideale voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding is, om er voor te zorgen dat men van pup af aan een hond goed opvoedt. Indien er toch gedragsproblemen met de hond zijn, kunnen deze het best opgelost worden voordat het gezin wegens zwangerschapsperikelen niet meer aan heropvoeden toekomt

  • Laat de hond vooraf zoveel mogelijk kennis maken met verschillende kleine kinderen en baby's. Geef de hond een eigen veilige plaats in huis en leer hem op commando naar de plaats te gaan. Geef de hond niet meer privileges dan hij voor de zwangerschap had. Het verdient de voorkeur de babykamer al bij voorbaat verboden terrein te verklaren voor de hond. Het is erg lastig om een baby te verzorgen en gelijktijdig consequent tegenover de hond te blijven

  • Instrueer familie en vrienden dat het erg belangrijk is dat zij de hond op dezelfde manier blijven behandelen als voor de bevalling. Dus het bezoek dient eerst de hond te begroeten (zoals meestal gebeurt) en daarna pas de aandacht op moeder en kind te richten.

  • Maak van tevoren afspraken wie er op de hond past tijdens een eventuele ziekenhuisopname etc....

Hond en bevalling
Kennismaken
Zodra moeder en kind fit genoeg zijn, kunt u de hond kennis laten maken met de baby.
Laat de moeder eerst binnenkomen, zodat de hond haar kan begroeten, vader volgt met de nieuwe "roedelgenoot". Vader neemt rustig plaats met de baby in de armen en de hond krijgt de gelegenheid om rustig aan het kind te ruiken. Of men de hond toestaat te likken is afhankelijk van wat men zelf acceptabel vindt. Reageer echter nooit paniekerig als dit wel gebeurt. De hond begrijpt daar niets van en zal alleen maar opgewondener raken.
De hond wordt bij goed gedrag rustig, belonend toegesproken, bij ongewenst gedrag wordt de hond zo rustig mogelijk weggeleid.
Geef de hond geen poepluier, laat hem ook de nageboorte niet opeten. Dit zijn hardnekkige fabels, die echter volkomen tegen de natuur van de hond ingaan.
Leg de baby ook niet op de grond om de hond te laten kennismaken. De baby bevindt zich dan in een kwetsbare positie. Houd de baby op de veilige (hoge) schoot.
Hond en peuter
Er zullen tussen de baby en de hond weinig problemen zijn, omdat ze domweg weinig contact met elkaar hebben.
Dat wordt anders als peuters gaan kruipen en lopen. Bedenk dat honden en mensen een totaal verschillende "lichaamstaal" spreken. Honden kunnen alleen maar op een hondse manier reageren, terwijl kleine kinderen geen flauw benul hebben van dieren, hun reacties en de daaraan verbonden gevaren. De verantwoordelijkheid voor het samen kunnen leven van honden en kinderen ligt daarom geheel bij de volwassenen in het gezin.
De hond bezet de laagste plaats in de rangorde, maar kleine kinderen zijn lichamelijk noch geestelijk in staat de hond op deze lage rangorde te wijzen. Kinderen staan slechts hoger in rangorde dankzij de aanwezigheid van de roedelleiders (= de ouders).
Laat kleine kinderen nooit alleen met honden, ook niet voor even !!!
Honden en kinderen

De hond moet uiteraard leren de aanwezigheid van (kleine) kinderen te accepteren. Dit kan alleen als men de hond tegen kinderen in bescherming neemt en daarnaast de hond duidelijk maakt wat wel mag met kinderen en wat absoluut taboe is.

Maar ook de kinderen moeten gelijk grenzen gesteld worden. Een hond is geen speelgoedbeest, er mag niet aan gerukt en getrokken worden, er mag niet in geprikt worden en er mag zeker niet geslagen worden. Ook mag het kind de hond niet in het rond commanderen en tegen hem schreeuwen of zijn speelgoed afpakken.
U, als ouder, moet het kind leren nooit naar de hond toe te gaan, zeker niet als de hond ligt te slapen, of op zijn plaats ligt. Dit verbod geldt trouwens voor alle honden. De meeste ongelukken gebeuren als kinderen honden benaderen die daar op dat moment niet van gediend zijn.
De hond moet op zijn beurt leren, dat er niet tegen kinderen opgesprongen mag worden, dat ze niet omver gelopen mogen worden en dat er geen speelgoed van de kinderen afgepakt mag worden.
Onder streng toezicht van de ouders kunnen kinderen in sommige gevallen hond- en kindvriendelijke spelletjes met de hond doen (zie punt 4 hierboven of punt 6 hieronder). Dit alles echter alleen als het karakter van de hond dit soort dingen toelaat.
Als kinderen ouder worden en meer inzicht krijgen in het gedrag van de hond, kan langzaam begonnen worden het kind een plaats in de rangorde te bezorgen die hoger is dan die van de hond. Onder begeleiding van de ouders kan het kind allerlei rangbevestigende handelingen uitvoeren, zoals lichte gehoorzaamheidsoefeningen.
Samenvattend
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Zorg dat het leven van de hond zoveel mogelijk het oude vertrouwde patroon volgt.
Geef de hond niet minder aandacht dan dat hij gewend is, geef hem eerder meer aandacht
Alle gedrag wat men normaliter van de hond niet toestond, is ook nu niet toegestaan
Leer de hond op een rustige manier met kinderen om te gaan
Leer het kind op een rustige manier met honden om te gaan.
Laat kleine kinderen nooit alleen met honden !!!
Hieronder vindt u nog eens alle tips overzichtelijk op een rijtje.

In de linkerkolom wat u niet moet doen, en daar tegenover ziet u in de rechterkolom, wat u in plaats daarvan beter wèl kunt doen

NIET DOEN

WEL DOEN

*De hond wegsturen als het kind aandacht krijgt

*Geef de hond aandacht of lekkers in het bijzijn van het kind

*Op de hond mopperen als hij interesse toont in een kind

*De hond verband laten leggen tussen 'kind' en 'leuk', door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeden of verschonen, of door hem mee uit te nemen met de kinderwagen

*De hond pas leren op zijn plaats (mand, bench) te blijven als het kind al in huis is

*De hond al tijdens de zwangerschap een eigen veilige plek geven, en rustig leren daar op commando naar toe te gaan en te blijven, liefst met een lekker botje

*Het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zéker niet als die in zijn mand ligt

*De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen

*Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, of een speeltje of kluif heeft

*Het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten voeren, tenzij de hond "baknijd" (grommen bij de voerbak) heeft of erg gespannen is tijdens het eten
*Het kind de hond opdrachten laten geven *Kinderen met de hond laten spelen door bijv. een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen, dat de hond moet zoeken. Beiden vinden het prachtig, voor de hond is het niet bedreigend, en kind en hond krijgen een betere band

*Het kind de hond laten aanstaren (dit vindt een hond bedreigend)

*Het kind leren langs de hond heen te kijken

*De kinderen alleen met de hond de straat op
sturen

*De hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling

*Het kind over de nek van de hond laten hangen

*Het kind leren de hond rustig over de borst te aaien

*Een kind een vreemde hond laten aaien

*:Leer uw kind 3 regels voor het aaien van honden:
1. Eerst aan je moeder of vaer vragen (en als die er niet is: niet aaien!)

2. Dn aan de baas van de hond vragen (en als die er niet is: niet aaien!)

3. Als je van allebei mag aaien, moet je het aan de hond vragen: steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Zo niet, dan heeft hij er geen zin in en moet je hem met rust laten. Zo ja, kriebel hem dan rustig onder zijn kin of op zijn borst. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk.

*Een kind bang maken voor honden

*Leer een kind om te gaan met honden
*Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of rent, hoe interessanter een hond het kind zal vinden)

*Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken

*Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan, of de handjes in de lucht laten steken *Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden (de meeste honden weten uit ervaring dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op afgaan. Bij handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen)

Laat kinderen en honden NOOIT, maar dan ook ABSOLUUT NOOIT met elkaar alleen!!!