pup met veer of the golden destiny   pup met veer re

Cold Water Tail bij honden, pijnlijk maar onschuldig!

Cold Water Tail bij honden wordt ook wel broken tail genoemd omdat het bij deze aandoening lijkt of de staart van de hond gebroken is. Het gaat hier echter om een acuut spierprobleem van de staartspieren. Welke honden zijn gevoelig voor dit probleem en wat kun je eraan doen?

 

Koud water staart (cold water tail) staat ook wel bekend als 'broken tail' (gebroken staart), 'dead tail' (dode staart), of 'limp tail syndrome' (lamme staart syndroom) en is een aandoening die nogal eens gezien wordt bij honden die vallen onder het type jachthonden of werkhonden. Echter ook andere honden kunnen de aandoening oplopen.

Symptomen

Honden die lijden aan koud water staart zijn slomer dan normaal. Ze kwispelen niet meer (of nauwelijks) en kunnen piepen alsof ze pijn hebben. Daarnaast wordt de staart vreemd gedragen. De staartaanzet - het gedeelte bij de rug - loopt vaak horizontaal terwijl de rest van de staart slap naar beneden afhangt. Bij het optillen van dat stuk valt op dat er geen kracht meer in zit, alsof de staart gebroken is. De aandoening is behoorlijk pijnlijk waardoor de hond zich niet lekker voelt en ook liever niet wil gaan zitten. Verder lichamelijk onderzoek toont meestal niets afwijkends. De ademhalingsfrequentie, pols en temperatuur zijn veelal niet afwijkend.

Oorzaak

Als een hond na een behoorlijke inspanning gaat zwemmen, kan hij sterk afkoelen en kan er een beschadiging van de staartspieren ontstaan die zich uit in een enorme spierpijn. Ook honden die intensief bezig zijn geweest - veel bewogen en gekwispeld hebben - kunnen door de aandoening worden getroffen. Een acute ontsteking van de staartspieren veroorzaakt de vervelende pijn.

Diagnose

De symptomen, vaak in combinatie met het verhaal ( zwemmen in koud water na inspanning) geven meestal genoeg aanwijzigingen die leiden tot de diagnose koud water staart. Op röntgenfoto's is meestal niet meer zichtbaar dan een verdikking van de spieren en soms zelfs dat niet eens. Met bloedonderzoek is soms spierverval aantoonbaar. Het is echter maar zelden dat er een röntgenfoto moet worden gemaakt of dat er bloedonderzoek nodig is om deze waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen.

Behandeling

Hoewel de hond die met dit probleem te maken krijgt zich echt niet lekker kan voelen is er meestal geen uitgebreide behandeling nodig. Rust is belangrijk. Daarnaast kan een combinatie van ontstekingsremmers en pijnstillers tijdelijk verlichting bieden. Zelfs zonder medicamenteuze therapie zullen na ongeveer een week de pijn en afwijkingen verdwijnen en honden hun normale gedragingen weer vertonen.

Prognose

Een hond met deze aandoening geneest over het algemeen geheel en zonder problemen.
Honden die eenmaal geleden hebben aan cold water tail zijn niet zondermeer gevoeliger dan andere honden. Honden kunnen dit meerdere malen in hun leven oplopen maar niet zelden blijft het tot één keer beperkt.

back 2

bert vlaanderen

Copyright © 2000-2023 All Rights Reserved.